Half or Halve: Betekenis en gebruik begrijpen (2023)

Veel woorden in de Engelse taal hebben verschillende vormen die veranderen afhankelijk van hun deel van de spraakfunctie. Een woord kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van of je het als zelfstandig naamwoord, werkwoord of bijvoeglijk naamwoord gebruikt, en de woorden 'half' en 'halve' zijn niet anders.

Het verschil tussen "half" en "halve" is dat "half" een zelfstandig naamwoord is dat 50% van iets of de helft van iets betekent. Het woord "halveren" is een werkwoord dat de actie beschrijft van het delen van iets in tweeën of het splitsen van iets 50/50. Als je een -s toevoegt aan het woord "halve" om "helften" te maken, verandert het weer in een zelfstandig naamwoord dat twee helften van één ding beschrijft.

In dit artikel wordt dieper ingegaan op hoe het veranderen van een woord op basis van woordsoorten de betekenis verandert, het verschil tussen de woorden "half" en "halve" en hoe elk woord correct in verschillende contexten kan worden gebruikt.

Het woord "half" begrijpen

Half or Halve: Betekenis en gebruik begrijpen (1)

Het woord 'half' is opnieuw een zelfstandig naamwoord en betekent 50% van iets. Als je de helft van iets hebt, heb je precies 50% van dat item.

Hoewel het vroeger uitsluitend werd gebruikt om precies 50% aan te duiden, is de officiële betekenis van het woord sindsdien geëvolueerd en kan het ook gedeeltelijk of een bedrag van ongeveer 50% van iets betekenen.

Deze betekenisverandering heeft veel te maken met de woordsoorten die verband houden met het woord 'half'.

Half als een zelfstandig naamwoord

Als je 'de helft' als zelfstandig naamwoord gebruikt, verwijs je bijna altijd naar precies 50% van iets. Dit betekent dat je bijvoorbeeld kunt zeggen: "Ik heb een halve appel" of "Ik wil maar een halve appel".

Half als een bijvoeglijk naamwoord

Als je het woord 'half' als bijvoeglijk naamwoord gebruikt, heb je het over iets dat gedeeltelijk voltooid, verdeeld of voor 50% voltooid is.

Daarom zou je kunnen zeggen: "Ze bieden chocolaatjes aan voor de halve prijs op Valentijnsdag" of "De cupcakes zijn nog niet gaar; ze zijn maar half gebakken. In deze voorbeelden beschrijft het woord 'half' het woord dat erachter komt.

De prijs van de chocolaatjes is dus met 50% verlaagd en de cupcakes zijn slechts gedeeltelijk gaar, of halverwege het bakken.

Half als een bijwoord

Als je het woord 'half' als bijwoord gebruikt, ken je de betekenis ervan toe, die gedeeltelijk volledig moet zijn, om een ​​werkwoord in een zin te beschrijven.

Dus je zou kunnen zeggen: "Het college was maar halfvol", wat zou betekenen dat slechts 50% van de studenten aanwezig was, of je zou kunnen zeggen: "Ik ben niet half zo handig als mijn man", wat zou betekenen dat je' bent maar gedeeltelijk zo bedreven in klusjes als uw partner.

(Video) NT2 klok kijken⏰hoe laat is het?Tien voor half tien😱Tell time in Dutch #learndutch TC6.10 6.12 6.15

De verschillende woordsoorten zijn essentieel om te begrijpen hoe en wanneer woorden en termen correct moeten worden gebruikt. Het is altijd handig om te weten of het woord dat je ziet een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord of iets anders is.

Tweedetaalleerders doen er goed aan te investeren in goede studiehulpmiddelen om de verschillen te begrijpen.

Enkele van de beste studiehulpmiddelen voor tweedetaalstudenten zijn onder meerHet nieuwe essentiële woordenboek van Oxforden de stijlgids van Dreyer, die fantastisch inzicht biedt in woordsoorten. Beide zijn beschikbaar op Amazon.

Het woord "halveren" begrijpen

Het woord "halve" is een andere vorm van het woord "half". Het is een ander deel van spraak en heeft daarom een ​​iets andere betekenis.

Het woord "halveren" is een werkwoord, wat een doe-woord is, dus het beschrijft iets niet als gedeeltelijk compleet of volledig, maar eerder als de actie om iets in het midden te splitsen.

Daarom zou je kunnen zeggen: "Ik ga deze appel halveren om hem met jou te delen" of "Ze zullen de opbrengst halveren en 50% aan een goed doel geven."

In deze voorbeelden dient het woord "halve" om de actie aan te geven van het doormidden snijden van de appel of het splitsen van de opbrengst door twee.

Een woord over "helften"

Het woord 'halve' kan een vervoeging zijn van het woord 'halve', wat betekent dat het van vorm verandert om te passen bij het onderwerp van de zin, of het kan een zelfstandig naamwoord zijn dat helemaal op zichzelf staat.

Het is ook essentieel voor Engelse taalleerders om de woorden 'halve' en 'have' te onderscheiden, wat totaal verschillende woorden zijn, hoewel ze hetzelfde klinken. "Hebben" is een woord dat bezit aangeeft.

Halveer als een werkwoord

Werkwoorden veranderen van vorm afhankelijk van het onderwerp van een zin. Woorden die eindigen op -e, zoals 'halve', krijgen meestal een -s toegevoegd aan het einde wanneer ze worden vervoegd volgens het onderwerp van de zin (bron).

Bekijk de voorbeeldtabel hieronder:

OnderwerpWerkwoord
IHalveren
JijHalveren
Zij hij hetHelften
ZijHalveren
WijHalveren

Zoals je kunt zien, wordt het woord "halve" "halves" wanneer we het vervoegen voor de derde persoon enkelvoud. Laten we nu eens kijken hoe dat werkt in een zin:

OnderwerpZin
IIhalverende appel.
JijJijhalverende appel.
Zij hij hetZij hij hethelftende appel.
ZijZijhalverende appel.
WijWijhalverende appel.

Zoals je kunt zien, gebruiken we het woord 'halveren' nog steeds als werkwoord, en het heeft nog steeds dezelfde betekenis als 'halveren', wat in het midden splitsen betekent.

(Video) HOW TO : half lang haar in ronde lagen, ook geschikt voor lang en krulhaar by Natasja Keijzer

Helften als een zelfstandig naamwoord

Het woord "helften" kan ook op zichzelf staan ​​als zelfstandig naamwoord. In dit geval heeft het dezelfde betekenis als het zelfstandig naamwoord "helft", maar het geeft de meervoudsvorm aan.

Daarom zou je kunnen zeggen dat je "een halve sinaasappel" hebt, of je zou kunnen zeggen dat je "twee helften van een sinaasappel" hebt.

Half vs. Halve

Uit wat we tot nu toe hebben besproken, zou het duidelijk moeten zijn dat de woorden "half" en "halve" in betekenis met elkaar verbonden zijn, maar ze verschillen afhankelijk van hoe en waar we ze in de zin gebruiken.

Het woord "half" beschrijft 50% van iets, terwijl "halve" de actie is om dat iets in tweeën te delen. Laten we enkele voorbeelden bekijken van hoe u elk correct kunt gebruiken:

HalfHalveren
Ik heb een halve pizza gegeten.Ik ga de pizza halveren zodat we kunnen delen.
Ik heb een halve sinaasappel.Mam zal de sinaasappel halveren zodat we elk een stukje kunnen hebben.
De helft van de opbrengst gaat naar het goede doel.Zij halveren de opbrengst en geven 50% aan een goed doel.
Dit is slechts de helft van de puzzel.Je moet de stukjes van de puzzel halveren zodat we elk een sectie kunnen bouwen.

Het komt vrij vaak voor dat mensen woorden in het Engels met vergelijkbare betekenissen verwarren, vooral voor tweedetaalleerders.

Het is echter cruciaal om het verschil te begrijpen tussen de woorden die u leest om te weten hoe u ze correct in een zin kunt gebruiken.

Dit is het geval met "half" en "halve", omdat ze vergelijkbare betekenissen hebben maar verschillende toepassingen. Hetzelfde geldt voor 'goed' en 'goed', ook al klinken ze niet hetzelfde, hebben ze vergelijkbare betekenissen en zijn ze als zodanig gemakkelijk door elkaar te halen.

Zie ons artikel overgoed doen of goed doen om beter te begrijpen hoe vergelijkbare betekenissen kunnen leiden tot verkeerd gebruik van woorden in het Engels.

Halve of halve

Zoals we hebben besproken, is de meervoudsvorm van 'helft' bij gebruik als zelfstandig naamwoord 'helften'.

Er is echter enige discussie over de vraag of we "helften" als alternatief kunnen accepteren. Voor het grootste deel kunnen we "helften" of "helften" gebruiken wanneer we het als meervoud gebruiken voor het zelfstandig naamwoord "half", hoewel "halfs" wordt beschouwd als de niet-standaardvorm (bron).

De meest algemeen aanvaarde standaardvorm is daarom om "helften" te gebruiken bij het toepassen van het meervoud van "helft", maar als u "helften" zou gebruiken, zou u niet helemaal onjuist zijn.

Gehalveerd of gehalveerd

Hoewel we "helften" en "helften" grotendeels door elkaar kunnen gebruiken, kan hetzelfde niet worden gezegd voor "gehalveerd" en "gehalveerd".

Zoals u zich zult herinneren, is het woord "half" een zelfstandig naamwoord, maar het woord "halve" is een werkwoord. Daarom zou 'gehalveerd' de verleden tijd zijn van het werkwoord 'halveren', en in dit geval kunt u 'gehalveerd' niet gebruiken als alternatieve spelling.

(Video) 💡Alles over de overlock: inrijgen, spanning afstellen, garens, en wat is differentieel transport?

Het woord "gehalveerd" wordt algemeen aanvaard als een spelfout van het woord "gehalveerd" en moet zowel schriftelijk als mondeling worden vermeden. Als je in de verleden tijd spreekt, gebruik dan altijd de juiste en geaccepteerde vorm van het woord: gehalveerd.

Een half of een half uur

Half or Halve: Betekenis en gebruik begrijpen (2)

De meest voorkomende gebeurtenis voor het gebruik van het woord "half" is bij het vertellen van de tijd, vooral als het gaat om tweedetaalsprekers. Hoe laat het is, hoe laat het is en hoe laat het is, maakt een groot deel uit van de studie van een tweedetaalleerder.

Daarom is het zo belangrijk om in deze context het verschil tussen "halve" en "half" te begrijpen.

Wanneer u over tijd spreekt, zult u vaak de uitdrukking "een half uur" of "anderhalf uur" tegenkomen.

Het is belangrijk om hier op te merken dat "een half uur" "een half uur" of 30 minuten betekent. Een uur kan worden opgedeeld in twee helften van elk 30 minuten.

Het is correct om te zeggen "een half uur" of "anderhalf uur". Het is niet juist om hier "halve" als alternatieve spelling te gebruiken.

Als moedertaalsprekers van het Engels zullen we nooit het woord "halve" gebruiken als het gaat om klokkijken. Een uur verdeel je niet fysiek; daarom zou je altijd naar het zelfstandig naamwoord verwijzen als 'een half uur', niet het werkwoord van het fysiek in tweeën delen van het uur.

Hoewel het gebruikelijk is om de uitdrukkingen 'een half uur' en 'anderhalf uur' te gebruiken, kunt u ook 'half uur' zeggen, wat een op zichzelf staand woord is dat met een koppelteken is geschreven.

Dit op zichzelf staande woord betekent ook 30 minuten, maar we gebruiken het alleen, voorafgegaan door het lidwoord "a" of "de".

Voorbeeld zinnen

De volgende zijn voorbeeldzinnen voor het vertellen van de tijd in halve uren:

Ik zal er zijneen half uur.

Ik zal er zijneen half uur.

(Video) Grafieken en gebieden - halfvlakken (havo A) - WiskundeAcademie

Ik zal er zijndevolgendehalf uur.

Ze wacht al een tijdje op de dokteranderhalf uur.

De procedure duurt ongeveereen half uur.

Zijn project nam hem meetwee en een half uurom gedaan te krijgen.

Zoals je kunt zien, is het vrij eenvoudig om het woord "half" te gebruiken als het over tijd gaat. Het geeft gewoon telkens een half uur of 30 minuten aan. Dit artikel is geschreven voor strategieënvoorouders.com.

In de laatste voorbeeldzin waarin de activiteit twee en een half uur heeft geduurd, is het woord 'uren' meervoud omdat het verwijst naar de 'twee', niet de 'halve'. In dit geval betekent "halve" nog steeds slechts 30 minuten.

Een woord over woordsoorten

Nu we de kern van hun verschillen begrijpen, laten we de Engelse woordsoorten bekijken, omdat dit een grote rol speelt bij het begrijpen van het verschil en het gebruik tussen deze twee termen.

In totaal heeft het Engels acht woordsoorten, waaronder zelfstandige naamwoorden, voornaamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, voegwoorden, voorzetsels en tussenwerpsels.

Als we de woordsoort van een woord kennen, kunnen we begrijpen hoe dat woord functioneert, wat de betekenis is en hoe we het grammaticaal in een zin gebruiken.

Eén enkel woord kan functioneren als meerdere woordsoorten wanneer we het in verschillende omstandigheden toepassen, en dit geldt voor de woorden "half" en "halve" (bron).

De acht woordsoorten:

Zelfstandig naamwoordNaam van een persoon, plaats, ding of idee
VoornaamwoordGebruikt in plaats van een zelfstandig naamwoord
WerkwoordEen doe-woord dat een actie beschrijft
Bijvoeglijk naamwoordBeschrijft of wijzigt het zelfstandig naamwoord of voornaamwoord
BijwoordBeschrijft of wijzigt het werkwoord, bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord
VoegwoordEen verbindingswoord tussen clausules of zinsdelen
VoorzetselGeplaatst voor een zelfstandig naamwoord of voornaamwoord om een ​​ander woord in de zin te wijzigen
TussenwerpselEen uiting van emotie

Gebruik deze tabel en verwijs ernaar als we het hebben over de verschillende woordsoorten met betrekking tot "half" en "halve".

Laatste gedachten

Het verschil tussen "half" en "halve" komt neer op hoe en waar we het in de zin gebruiken.

(Video) Les 9 - Typisch hollandse woorden die je NIET in Vlaanderen hoort !

De betekenis van elk heeft altijd te maken met 50% van iets. We kunnen 'de helft' gebruiken als zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en bijwoord, en het spreekt ongeveer 50% van een item of een groep items aan. Het woord "halve" is een werkwoord, een doe-woord, dat de actie beschrijft van het in tweeën splitsen.

Het is gunstig voor elke tweede taal student Engels om het verschil tussen de verschillende delen van spraak te begrijpen, omdat dit je zal helpen begrijpen hoe vaak verkeerd begrepen termen zoals deze correct kunnen worden gebruikt.

FAQs

Do you say half or halve? ›

Half is always used as a noun to mean 50% of something. Its plural form is halves and is used to indicate two equal parts of the same thing. It can also be used as an adjective or adverb to modify another part of speech. Halve is always used as a verb to describe the action of splitting something into two equal parts.

Do you half something or halve something? ›

Half can be a noun, adjective, or adverb. As a noun, it means “fifty percent of something” (or a similar amount). As an adjective or adverb, it shows that something is divided, half of a whole, or half complete. Halve is a verb and means “divide into two equal or roughly equal parts.”

How do you use halve in a sentence? ›

Example Sentences

The store is halving the price of many summer items.

What's the difference between halves and halves? ›

The plural of half is halves. This word is an irregular plural noun Irregular plural nouns are nouns that do not become plural by adding -s or -es, as most nouns in the English language do. They do not adhere to the standard rules for forming the plurals of nouns in English.

What does halve it mean? ›

verb (used with object), halved, halv·ing. to divide into two equal parts.

What does it mean when someone says half? ›

You use half to say that something is only partly the case or happens to only a limited extent.

What is an example of halved? ›

To halve something is to divide it into two equal parts. When you share a pizza with your best friend, you can cut it in half, or halve it. A recipe might instruct you to halve an onion, and a little kid might request that you halve her peanut butter sandwich and cut the crusts off.

Can we say half to two? ›

There are 60 minutes in an hour. 30 minutes is half an hour, we say "half past" or "thirty". 15 minutes is quarter of an hour, we say "quarter past" or "fifteen" or "quarter to" or "forty-five". We never say "half to".

How do you use halfpenny in a sentence? ›

How to use halfpenny in a sentence. The price of tobacco accordingly dropped from fourpence a pound to a halfpenny per pound by 1667.

How do you use half past two in a sentence? ›

The meeting began at half past two. (British) The meeting began at half two.

How do you use half in grammar? ›

We can use half as an adverb which means 'not completely', 'partly': She's half French and half Algerian. The theatre wasn't even half full. She is not half as clever as her sister.

What is the correct plural of half? ›

noun, plural halves [havz, hahvz].

Does half take a singular or plural verb? ›

Singular or plural verb? You can use half (of) with a plural noun and a plural verb: Only half the citizens vote. You can use half (of) with an uncountable noun and a singular verb: Half the food was wasted. Word orderYou say half (of) the: I've only read half the story.

What does my half mean in a relationship? ›

If you talk about your better half or your other half you mean your wife, your husband, or the person that you live with in a sexual relationship. [informal] I was worried that my career, my children and my other half might become too much to cope with. See full dictionary entry for half.

What is the synonym of half? ›

On this page you'll find 23 synonyms, antonyms, and words related to half, such as: partly, limited, moderate, bisected, divided, and even-steven.

What does it mean to go halves with someone? ›

: to share the cost of something equally. We decided to go halves (with each other) on the expenses.

How do you use not half in a sentence? ›

The reality was not half as bad as feared. Not half as bad as it could be. It is really not half bad with sugar in it. Not half bad for a sequel.

Do Americans say half past? ›

However, it is also common to convert 12-hour times into their old-fashioned equivalents, especially for units of 15 or 30 minutes, for example saying half past five for 5:30 (half past is much less common in US English).

What does half two mean? ›

or half two. informal. 30 minutes after one o'clock, two o'clock, three o'clock, etc.

Is it correct to say both two? ›

We use both to refer to two things or people together: Both those chairs are occupied, I'm afraid. (The two chairs are occupied.)

How do you explain half past? ›

When the minute hand of a clock has moved from 12 and travelled halfway round the clock to point at 6, this is half past the hour. The hour hand also moves and is halfway from one number to the next one. On this clock, the minute hand points to 6 so it is half past .

How do you use half past hour in a sentence? ›

Half past a particular hour is 30 minutes later than that hour: I'll meet you at half past nine (= 09.30 or 21.30).

Which prefix means half? ›

Semi- is a numerical prefix meaning "half". The prefix alone is often used as an abbreviation when the rest of the word (the thing which half of is being described) is clear from context. Semi or SEMI may refer to: Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI)

How do you use half in a sentence in plural? ›

Example Sentences

Noun She broke each cookie into halves. “Which half do you want?” “I'll take the smaller half.” Two halves make a whole.

Is it half my friends or half of my friends? ›

When you use half or half of in front of a plural noun or pronoun, you use a plural form of a verb after the noun or pronoun. Half my friends have children. Half of them were still married.

Is one and a half hour singular or plural? ›

Is it "one and a half hour" or "one and a half hours" ? It is "one and a half hours" because you have more than one hour ( one hour plus half an hour ) hence implying that it is plural and not just a single hour. both "one" and "a half" are describing the noun "hour", so two.

Is it half an hour or halve an hour? ›

Half an hour”is the grammatically correct sentence.

How do you say half in past tense? ›

The past tense of half is halved.

How do you write half of an hour? ›

:30 minutes = half hour = . 5 hours. :45 minutes = three-quarters hour = . 75 hours.

Does half an hour mean 30 minutes? ›

Yes, 30 minutes makes half an hour, and 60 minutes make an hour.

What does it mean when someone says half an hour? ›

a period of 30 minutes.

Is it correct to say half past? ›

30 minutes is half an hour, we say "half past" or "thirty". 15 minutes is quarter of an hour, we say "quarter past" or "fifteen" or "quarter to" or "forty-five". We never say "half to".

What is half past two examples? ›

For example, half past 2 o'clock means that the time is 2:30. Similarly, half past 12 means that the time is 12:30.

Videos

1. Video-podcast 'Hoe creëer ik een beweging' - Klimaatrechtvaardigheid
(Rotterdams WeerWoord)
2. AUTO-IMMUUNZIEKTE o.a. MS, REUMA, ARTRITIS en LEUKOPENIE - oorzaken & spirituele betekenis - deel 1
(ANNAMIEK NU ⭐ astro tarot healing & zo)
3. Kruiscilinder refractie met uitleg
(Leervoudig)
4. DIY Macrame Dream Catcher Wall Hanging met behulp van afwisselende halve steekknoop
(Trini ID)
5. 500 jaar Geschiedenis - Lezing Maarten van Rossem
(Maarten van Rossem - De Podcast)
6. Buikspierkwartier voor gevorderden | 30 minuten buikspieroefeningen | The joy workout
(The Joy workout)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 07/16/2023

Views: 5661

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.