Mitose - definitie, stadia, functie en doel | Biologie woordenboek (2023)

Mitose Definitie

Mitose is de stap in de celcyclus waarbij het nieuw gedupliceerde DNA wordt gescheiden en twee nieuwe cellen worden gevormd. Dit proces is belangrijk bij eencellige eukaryoten, omdat het het proces is van ongeslachtelijke voortplanting. Bij meercellige eukaryoten is mitose hoe een enkele zygote een heel organisme kan worden. Mitose heeft verschillende afzonderlijke stadia of fasen die hieronder zullen worden besproken. De andere stadia in de celcyclus omvatten groei en de replicatie van DNA, beide vereist om mitose te laten plaatsvinden. Hieronder is een afbeelding van waar mitose past in de celcyclus.

Functies van mitose

Ontwikkeling

In meercellige organismen begint het leven altijd als een enkele cel, gevormd uit twee gameten. Deze zygote draagt ​​al het DNA dat nodig is om een ​​volledig functionerend organisme te creëren, maar niet in de buurt van voldoende cellen. Het doel van mitose is om meer cellen te produceren. Na de eerste mitoseronde zijn er nog maar twee cellen. Deze cellen ondergaan beide mitose en er zijn 4 cellen. Al snel wordt een kleine, holle bal van cellen gevormd, de blastula genaamd. Deze bal vouwt zichzelf in naarmate er meer en meer cellen worden gemaakt. De cellen beginnen te differentiëren, waardoor ze speciale taken in het lichaam kunnen uitvoeren. Uiteindelijk wordt een volledig functionerend organisme ontwikkeld dat ter wereld kan worden geboren of uitgebroed.

In eencellige organismen is de daad van mitose ongeslachtelijke voortplanting. Eencellige organismen gebruiken mitose om hun DNA te reproduceren en te verspreiden. Sommige eencellige organismen planten zich ook seksueel voort. Om zich seksueel voort te planten ondergaan de meeste organismen een ander proces,meiosis, om hun DNA goed te verkleinen en het DNA in individuele cellen te plaatsen. Deze gameten kunnen elkaar dan ontmoeten en men zal bevrucht worden. Deze bevruchte gameet bevat twee sets van het genoom, wat bij de meeste organismen nodig is voor een goede ontwikkeling. Sommige organismen hebben maar één kopie van het DNA. Deze staan ​​​​bekend als respectievelijk diploïde en haploïde organismen.

Beschadigde weefsels vervangen

De tweede belangrijke functie van mitose is die van herstel. Wanneer een organisme gewond raakt, worden de cellen beschadigd. Dit kan lichamelijk letsel zijn, zoals een snee, of schade door omgevingsbronnen zoals de zon. Hoe dan ook, de beschadigde cellen moeten worden vervangen. Nabijgelegen cellen, die hun naburige cellen niet voelen, zetten de paden aan die het proces van mitose starten. Uiteindelijk bereiken de zich vermenigvuldigende nieuwe cellen elkaar en wordt het beschadigde gebied bedekt met nieuwe cellen. Sommige organismen kunnen op deze manier hele ledematen regenereren. Hagedissen, krabben en vele andere dieren kunnen zonder angst een staart of klauw verliezen, omdat de ledemaat door mitose opnieuw kan groeien.

(Video) Mitosis - Stages of Mitosis | Cells | Biology | FuseSchool

Fasen van mitose

Hoewel technisch gezien geen onderdeel van mitose,Interfasebegint en eindigt mitose. Interfase is het deel van de celcyclus waarin de cel groeit en het DNA dupliceert. Nadat een identieke set DNA is gesynthetiseerd, komt de cel binnenmitose.

Profase

Profase is de eerste fase in mitose. Tijdens de profase wordt het DNA gecondenseerd. Tijdens de interfase, wanneer het DNA wordt gerepliceerd, bevindt het zich in een losse en open vorm zodat de enzymen hun werk op het DNA kunnen doen en een nieuwe streng kunnen maken. Echter ditchromatine, zoals het wordt genoemd, zou verstrikt raken en breken als de cel het zou proberen te verplaatsen zonder het te verdichten. Tijdens de profase verpakken de machines van de cel het DNA rond speciale eiwitten, histonen genaamd, waardoor het kan condenseren tot zeer strakke pakketten. Deze strakke pakjes DNA kunnen nu gemakkelijk worden verplaatst. Tijdens de profase verschijnen de centriolen, dit zijn centra aan elke kant van de cel die microtubuli organiseren. De microtubuli zullen uiteindelijk uitreiken en de chromosomen van DNA grijpen.

In planten wordt deze fase voorafgegaan door een stap die de cel herschikt om de kern in het midden te plaatsen. In de meeste dierlijke cellen bevindt de kern zich meestal in het midden van de cel. In planten wordt het vaak opzij geduwd door grote, waterhoudende vacuolen. Ditpreprofasestelt planten in staat hun organellen te organiseren voor deling.

prometafase

Om de gedupliceerde chromosomen te splitsen, moeten de microtubuli ze bereiken. In prometafase valt de nucleaire envelop rond de cellen uit elkaar. Dit membraan scheidde het DNA van het cytosol van de cel. Wanneer de nucleaire envelop oplost, mogen de microtubuli zich uitstrekken van de centromeren naar de chromosomen. Elk chromosoom heeft een speciaal gebied dat bekend staat als het centromeer en elk centromeer heeft een kinetochoor. De microtubuli kunnen zich hechten aan deze kinetochoren, waardoor de cel de chromosomen kan verplaatsen. Microtubuli van elke kant van de cel zullen zich tijdens de prometafase aan elk chromosoom hechten.

Metafase

Tijdens de metafase beginnen de microtubuli aan de chromosomen te trekken. Elke kant trekt met evenveel kracht en de chromosomen komen in het midden van de cel terecht. Dit gebied heet demetafase plaat. De cellen die op de metafaseplaat zijn uitgelijnd, vertegenwoordigen twee volledige kopieën van DNA. Elk chromosoom staat naast zijn zusterchromatide of gekloonde DNA-streng. Op deze manier krijgt elke cel, wanneer de microtubuli de chromosomen uit elkaar trekken, een volledig functionerend genoom. Hieronder is een foto van een cel in metafase.

(Video) Mitosis: Definition, Stages, and Examples

Anafase

De zusterchromatiden, identieke klonen van hetzelfde deel van het DNA, zijn aan hun centromeren aan elkaar gebonden. Tijdens de anafase van mitose worden de eiwitten die deze chromatiden verbinden vernietigd. Elk nu zijn eigen chromosoom, de identieke helften kunnen naar elke cel worden getrokken. In de bovenstaande afbeelding zijn er twee witte chromosomen en twee grijze chromosomen. Tijdens de anafase zouden de eiwitten tussen de twee zusterchromatiden in elk chromosoom oplossen. In de bovenstaande cel zou dit leiden tot 8 chromosomen in totaal nadat de chromatiden zijn gescheiden. In de volgende fase worden ze gescheiden om 4 chromosomen in elke cel te creëren, het aantal dat de cel had voordat het zijn DNA dupliceerde.

telofase

De laatste fase van mitose, telofase, treedt op wanneer de chromosomen naar elke centriol worden getrokken en er een splitsingsgroef in de cel ontstaat. De chromosomen zullen uiteindelijk een nucleaire envelop om hen heen krijgen en hun eigen cellen worden. De centriolen lossen op en elke cel zal weer normaal functioneren. Een cruciale laatste stap,cytokinese, is nodig vóór de celfunctie. Dit laatste proces is geen stap van mitose, maar eerder het begin van Interfase. Eenmaal verdeeld, kunnen de cellen weer groeien.

  • Celcyclus– Bij eukaryoten bestaat de cyclus uit interfase en mitose, waarbij sommige cellen in een niet-duikende derde toestand terechtkomen.
  • Cytoplasma– De vloeistof rond het DNA in cellen.
  • Microtubuli– Kleine structuren in het cytoplasma van cellen gemaakt van eiwitten, waardoor de cel verschillende organellen en chromosomen kan verplaatsen.
  • Binaire splitsing- Het proces van celdeling in prokaryoot, dat verschilt door het ontbreken van organellen en bijbehorende membranen.

Quiz

1. Een cel dupliceert zijn DNA, deelt zich in twee cellen en deelt zich dan weer in twee cellen. In feite halveert de cel zijn DNA. Heeft deze cel mitose ondergaan?
A.Ja, maar slechts één keer.
B.Ja
C.Nee

Antwoord op vraag #1

Cis juist. Dit proces, hoewel het begint als mitose, is iets heel anders. Dit staat bekend als meiose en wordt behandeld in een apart artikel. Tijdens de mitose wordt het DNA exact onderhouden, van ouder- tot dochtercellen. Bij meiose wordt het aantal allelen per gen verminderd, waardoor gameten een organisme kunnen vormen en creëren met slechts twee allelen per gen. Mitose heeft tot doel aan het einde van het proces identieke cellen te creëren, die nodig zijn voor ongeslachtelijke voortplanting en het ontwikkelen van nieuwe organismen.

(Video) Mitosis: The Amazing Cell Process that Uses Division to Multiply! (Updated)

2. Tijdens de mitose zijn de chromosomen gecondenseerd, uitgelijnd op de metafaseplaat en worden de chromatiden gescheiden door een enzym? Welke fase van mitose is dit?
A.Profase
B.Metafase
C.Anafase

Antwoord op vraag #2

(Video) chromosomen 2

Cis juist. Wanneer de chromatiden worden gescheiden, bevindt de cel zich in de anafase van mitose. Nadat ze zijn gescheiden, gaat de cel de telofase in. Ook in de anafase worden de chromosomen extreem gecondenseerd. Hierdoor passen ze in een nieuw gevormde kern in de nieuwe cel.

3. Gist, het ongeslachtelijk voortplantende organisme dat wordt gebruikt om alcohol te maken, eet suiker om energie te creëren en zich voort te planten. Om bier of wijn te maken, wordt gist in suikerwater met verschillende smaken geplaatst en de gist gaat aan het werk om alcohol te creëren. Meestal worden grote hoeveelheden gist aan het suikerwater toegevoegd. Als er echter maar een paar gist worden toegevoegd, zal het mengsel nog steeds dezelfde hoeveelheid alcohol produceren en de suiker uitputten, in een vergelijkbare hoeveelheid tijd. Welk proces maakt dit mogelijk?
A.Magie
B.mitose
C.Meiosis

Antwoord op vraag #3

Bis juist. Gist plant zich actief voort in een suikerrijke omgeving, vanwege de grote hoeveelheid beschikbare middelen. Hoewel het gebrek aan zuurstof ervoor zorgt dat ze alcohol produceren, kan de gist zich nog steeds voortplanten terwijl hij energie maakt uit suikerfermentatie. Daarom kunnen slechts een paar gisten door mitose in korte tijd in miljoenen cellen veranderen.

(Video) Van DNA naar eiwit: transcriptie en translatie

FAQs

Wat is het doel van de mitose? ›

Mitose vindt plaats in het lichaam voor de groei van het organisme, de vervanging van afgestorven cellen in het organisme en voor het herstellen van beschadigd weefsel. De mitose bestaat uit vier verschillende fasen. In de profase gaat het DNA spiraliseren; het DNA wordt heel strak opgevouwen.

Wat is de celcyclus? ›

De celcyclus wordt vaak verdeeld in twee delen: de interfase en de delingsfase. De interfase bestaat uit de G1-fase, de S-fase en de G2-fase. In de G1-fase vindt de celgroei plaats. Hierna gaat de cel in S-fase waarin het DNA gesynthetiseerd wordt.

Wat is het doel van mitose en meiose? ›

Mitose –> normale celdeling, met als doel groei, vervanging en herstel van cellen. Meiose –> reductiedeling, met als doel de vorming van geslachtscellen. De geslachtscellen zijn zaad- en EIcellen.

Wat is het doel van de meiose? ›

Het doel van meiose is de vorming van eicellen en zaadcellen. Dit gebeurt allemaal in de geslachtsklieren.

Wat gebeurt er in de S-fase? ›

De S-fase is de periode waarin DNA-replicatie (synthese) plaatsvindt en daarmee verdubbeling van het genoom optreedt. De G2-fase is de periode tussen DNA-replicatie en mitose. In deze fase vindt snelle controle van het gerepliceerde DNA plaats en voorbereiding op de eigenlijke deling.

Waar begint de celcyclus? ›

De interfase is de periode waarin een cel zichzelf klaarmaakt om te gaan delen en te beginnen met de celcyclus. Tijdens deze fase verzamelen cellen voedingsstoffen en energie. De moedercel maakt ook een kopie van haar DNA, zodat het eerlijk verdeeld kan worden tussen de twee dochtercellen.

Hoeveel celdelingen heeft mitose? ›

Bij de mitose ontstaan na één mitotische deling uit één diploide moedercel (2n) twee diploide dochtercellen (2n) die ook weer gewoon 46 chromosomen bevatten. Behalve het verschil in ligging van de chromosomen is er nog een verschil De mitose bestaat maar uit een kerndeling en celdeling.

Hoe lang duurt mitose? ›

Het eigenlijke delingsproces, de mitose (M-fase), duurt vrij kort (1-1,5 uur) ten opzichte van de gehele celcyclus, die van minder dan een dag tot jaren kan duren.

Welke vier fases kent de interfase? ›

Een cel deelt zich door middel van mitose. Voordat mitose kan plaatsvinden, moet de interfase zijn geweest. De interfase wordt opgesplitst in 4 fases; de G1-, S-, ,G2- en G0-fase (zie figuur 1).

Wat gebeurt er in de mitose? ›

Mitose is een type celdeling waarbij nieuwe dochtercellen ontstaan die gelijk zijn aan de moedercel, en op hun beurt in staat zijn om zich te delen. Tijdens dit celdelingsproces gaan de chromosomenparen in de celkern paarsgewijs uit elkaar, de kerndeling. Dit is een belangrijk onderdeel van de celcyclus.

Wat verschil mitose en meiose? ›

mitose is de normale celdeling, met als doel groei, vervanging en herstel van cellen. meiose is reductiedeling, met als doel het vormen van geslachtscellen.

Waar in het lichaam kan mitose plaatsvinden? ›

Een ander woord voor mitose is de gewone celdeling. Mitotische delingen vinden plaats in alle cellen en weefsels van het lichaam. Door één mitotische deling ontstaat er uit één diploide modercel twee diploide dochtercellen.

Welke 2 vormen van celdeling kennen we? ›

Er zijn twee soorten celdelingen: mitose en meiose. Mitose is een vermenigvuldigingsdeling. Bij mitose is de nieuwe cel exact gelijk aan de oude cel. Het aantal chromosomen is in de nieuwe cel ook gelijk aan het aantal chromosomen in de oude cel.

Wat is de functie van chromosomen? ›

In iedere cel van je lichaam zitten chromosomen. In deze chromosomen ligt je DNA of erfelijk materiaal opgeslagen, dat bepaalt hoe je eruitziet en hoe je lichaam werkt. Chromosomen zijn opgebouwd uit kleine stukjes DNA die een vaste plek op het chromosoom hebben, zo'n klein stukje DNA noemen we een gen.

Hoeveel chromosomen bevat de celkern in fase 5? ›

Meiose (deling geslachtscellen)

Een cel heeft 46 chromosomen. Bij meiose wordt een chromosoom verdeeld over twee chromatiden en dus gehalveerd. Elk chromosoom bestaat dan uit twee chromatiden, die ieder uit 23 chromosomen bestaan.

Wat betekent interfase? ›

Periode tussen twee celdelingen in. In deze periode vinden celgroei en replicatie (verdubbeling van het DNA) plaats.

Hoe heten de identieke cellen tijdens de eerste deel stadia? ›

Na mitose bevatten de dochtercellen precies dezelfde informatie voor erfelijke eigenschappen als de oorspronkelijke cel, de zogenaamde moedercel: moeder en dochtercellen zijn genetisch identiek.

Hoe wordt de celcyclus gereguleerd? ›

De celcyclus wordt gereguleerd met behulp van een celcycluscontrolesysteem. Hierbij zijn cycline-afhankelijke kinases (cyclin-dependent kinases: CdKs) nodig. Deze Cdks zijn inactief totdat ze binden met een bepaald eiwit, de cycline.

Hoe heet de vloeistof in de cel? ›

In de cel bevindt zich een vloeistof, cytoplasma genoemd, waarin alle celonderdelen liggen. Het cytoplasma is een waterige oplossing van eiwitten, mineralen en suikers, die het inwendige van de cel beschermt.

Hoe lang duurt het voordat al je cellen vernieuwd zijn? ›

Typische cellen vernieuwen zich ongeveer één keer per jaar, terwijl de cellen die rijker zijn aan DNA tot wel tien jaar meegaan,” gaat Bergmann verder.

Wat heeft 92 chromosomen? ›

Voor een menselijke cel geldt dan dat er van elke streng DNA een kopie wordt gemaakt. Een cel in de S-fase van zijn leven heeft 92 strengen DNA in de celkern.

Wat is een ander woord voor celdeling? ›

Een ander woord voor gewone celdeling is de mitose. In het lichaam van een organisme vindt mitose plaats voor groei, vervanging en herstel.

Hoe groeit een cel? ›

De term celgroei wordt zowel in de context van de ontwikkeling van de cel als de celdeling (voortplanting) gebruikt. Bij gebruik in het kader van de celdeling, verwijst het begrip celgroei naar de groei van de celpopulaties, waar een cel (de "moedercel") groeit en zich op zeker moment deelt in twee "dochtercellen".

Hoeveel chromosomen na mitose? ›

Bij de mitose ontstaan na één mitotische deling uit één diploïde moedercel (2n) twee diploïde dochtercellen (2n) die ook weer gewoon 46 chromosomen bevatten. Bij de man ontstaan na twee meiotische delingen uit een moedercel vier zaadcellen met een gehalveerd aantal chromosomen.

Wat is het nut van een celkern? ›

De celkern (nucleus) ligt in het cytoplasma van de cel en is het informatie- en besturingscentrum van de cel. De celkern is het organel in de cel, waarin de erfelijke informatie (DNA) is opgeslagen.

Wat is de DNA code? ›

Desoxyribonucleïnezuur, oftewel DNA, bepaalt wie je bent en hoe je er uitziet. In elke levende cel van je lichaam liggen opgerolde strengen DNA. Het is een code van letters die aan jouw eiwitten doorgeven wat ze moeten doen. Desoxyribonucleïnezuur, oftewel DNA.

Wat doet de G1-fase? ›

De G1-fase, belangrijke toename van cytoplasma in de cel; plus het aanmaken van eiwitten, ter voorbereiding op de celdeling. De S- of synthesefase, de cel gaat alle chromosomen of anders gezegd alle informatie die de celkern bevat voor het functioneren van de cel kopiëren door replicatie.

Hoeveel chromosomen in de S-fase? ›

Belangrijk om te weten is dat een normaal mens 46 chromosomen heeft. Wanneer dit wordt verdubbeld tijdens de S-fase hebben we nog steeds 46 chromosomen, maar 92 chromatiden die in tweetallen zijn gebonden. Dus na de verdubbeling heb je 46 chromosomen die elk bestaan uit 2 chromatiden.

Wat is het doel van DNA replicatie? ›

Replicatie is het proces waarin een cel een exacte kopie van haar eigen DNA maakt (kopie DNA -> DNA). Replicatie doet zich voor in de S-fase ter voorbereiding op de celdeling waarin genetische informatie voor de synthese van eiwitten van de moedercel naar de dochtercel doorgegeven wordt.

Hoe delen cellen zich? ›

Voor dat een cel zich in twee nieuwe cellen splitst, verdubbelt de inhoud ervan, waaronder het genetisch materiaal – de chromosomen – , het plasma en de celorganen. Al dat verdubbelde materiaal moet dan bij de daadwerkelijke celdeling gelijk over de twee dochtercellen worden verdeeld.

Hoe werkt celdeling? ›

Als je groeit of bij het herstel van een wondje, worden er nieuwe cellen gemaakt. Dit wordt celdeling genoemd. Uit een delende cel ontstaan twee nieuwe cellen, als die delen heb je er al vier. Binnen de kortste tijd heb je heel veel nieuwe cellen.

Hoeveel chromosomen zitten er in een cel? ›

Normaal gesproken bevat iedere lichaamscel 46 chromosomen, verdeeld over 23 paren. Van elk paar chromosomen is 1 chromosoom afkomstig van de vader en 1 van de moeder. De paren 1 tot en met 22 zijn voor mannen en vrouwen gelijk. Het 23e paar chromosomen bevat de geslachtschromosomen.

Hoeveel chromosomen heeft een normaal mens? ›

Ieder mens is opgebouwd uit cellen. Iedere cel bevat 46 chromosomen. Chromosomen bestaan uit DNA. Het DNA bevat codes waarin onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd.

Wat is het verschil tussen Diploid en Haploid? ›

Een haploïde cel (n) is een cel met een enkel chromosoom van een chromosomen paar per kern. Geslachtscellen (gameten) zijn voorbeelden van haploïde cellen. Een celkern van een haloïde cel bevat bij de mens 23 chromosomen. Een diploïde celkern (2n) bevat 46 chromosomen en komen de chromosomen in paren voor.

Welke type cellen zijn er? ›

Globaal bekeken zijn er drie soorten cellen op aarde. Cellen zonder kernen, cellen met kernen en cellen met celwanden. De cellen zonder kernen behoren toe aan organismen uit het rijk der bacterien. De cellen van alle andere organismen hebben wel een kern.

Hoe noem je een normale celdeling? ›

Het doel van de celdeling is om vanuit één cel twee identieke (dochter)cellen te maken. Dus wanneer een huidcel zich deelt krijg je twee identieke huidcellen. Deze gewone celdeling noem je mitose.

Hoeveel cellen maakt een mens per dag? ›

Ongeveer de helft van ons bloed bestaat uit rode bloedcellen. Een volwassen mens heeft er heel veel in zijn bloedvaten. Zeker wel 25.000 miljard. Per dag maakt ons lichaam 200 miljard cellen aan.

Hoeveel chromosomen heeft een Downie? ›

Deze bevatten de genen die samen alle erfelijke eigenschappen bepalen. Chromosoom 21 is in alle cellen van het lichaam in tweevoud aanwezig, maar bij het syndroom van Down is het in drievoud aanwezig. Daardoor heeft iemand met het Down syndroom 47 in plaats van 46 chromosomen.

Welk dier heeft 46 chromosomen? ›

DiersoortAantal chromosomen
Mens46
Cavia46
Kat38
Kip32
8 more rows

Waarom zit DNA in chromosomen? ›

Iedere chromosoom bestaat uit een lang, in elkaar gevlochten draad. Dit is het DNA (Desoxyribo Nucleic Acid). DNA is kortgezegd de stof die in de celkern zit en informatie (genetische code) bevat voor erfelijke eigenschappen, zoals haarkleur, huidskleur en kleur van de ogen.

Wat is DNA en RNA? ›

RNA is een afkorting voor ribonucleïnezuur. Het lijkt erg op DNA. Een RNA-keten is net als DNA opgebouwd uit vier verschillende bouwstenen, nucleotiden. Maar anders dan DNA heeft RNA naast adenine (A), cytosine (C) en guanine (G), en het nucleotide uracil (U) in plaats van thymine (T).

Wat is de betekenis van Plasmagroei? ›

De toename / groei van het cytoplasma in de dierlijke cel. Plasmagroei vindt plaats in de G1-fase van de celcyclus wanneer een pas ontstane dochtercel moet groeien. Plantaardige cellen groeien door plasmagroei en celstrekking.

Welke cellen kunnen zich niet delen? ›

De cellen hebben aan het DNA telomeren zitten. Deze telomeren worden bij elke celdeling korter. Als de telomeren 'op' zijn, kan er niet meer gedeeld worden en zal de cel normaal gesproken stoppen met delen of in apoptose gaan.

Wat is het resultaat van een Mitosedeling van een cel? ›

Door één mitotische deling ontstaat er uit één diploide modercel twee diploide dochtercellen. Mitose vindt in het lichaam plaats voor groei van het organisme, vervanging van afgestorven cellen in het organisme en voor het herstellen van beschadigd weefsel.

Wat is het resultaat van meiose? ›

Het primaire resultaat van meiose is dat er vier haploïde cellen ontstaan, waardoor deze cellen samen kunnen smelten met een andere haploïde cel waardoor er een cel ontstaan met het geschikte aantal chromosomen, waaruit een gezond mens kan groeien.

Wat is het verschil tussen meiose en mitose? ›

Mitose –> normale celdeling, met als doel groei, vervanging en herstel van cellen. Meiose –> reductiedeling, met als doel de vorming van geslachtscellen. De geslachtscellen zijn zaad- en EIcellen.

Welke cellen ontstaan door mitose? ›

Mitose is het delingsproces waarbij uit één moedercel twee identieke dochtercellen ontstaan. De ontstane dochtercellen zijn exacte kopieën van moeder en dus genotypisch en fenotypisch hetzelfde als de moedercel. Cellen delen zich in alle weefsels van het lichaam voor groei, vervanging en herstel.

Wat is de functie van de chromosomen? ›

Chromosomen zijn de dragers van de genen. De chromosomen bevatten alle genetische informatie die nodig is voor het ontwikkelen, in stand houden en voortplanten van een individu. Chromosomen zijn voor te stellen als lange strengen. Deze bestaan uit een stof die we DNA (desoxyribonucleïnezuur) noemen.

Videos

1. Online Phd Defence Lieke Brauers
(Maastricht University)
2. Presentatie Edwin Korver
(NCD - Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 08/06/2023

Views: 5659

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.