Stimuleer de efficiëntie op de werkplek met Salesforce-Jira-integratie (2023)

“Teamwork is het vermogen om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie. Het vermogen om individuele prestaties te richten op organisatiedoelstellingen. Het is de brandstof waarmee gewone mensen ongebruikelijke resultaten kunnen bereiken.”– Andrew Carnegie

Een betere samenwerking tussen teams leidt tot succes.

En aangezien teams in een organisatie meerdere tools gebruiken, wordt het absoluut noodzakelijk om deze te integreren.

Twee van de meest voorkomende tools die organisaties gebruiken zijn Salesforce en Jira.

Met Salesforce kunt u, als enorm CRM-ecosysteem, een gedeeld en eenduidig ​​beeld van uw klanten krijgen.

Met Salesforce-clouds zoals Sales, Service, Marketing, Analytics, Experience en Commerce Clouds kunt u uw verkoop-, marketing- en klantrelaties vanaf één plek beheren. Aan de andere kant is Jira een projectmanagementoplossing waarmee u problemen kunt plannen, prioriteren en volgen.

Als uw klantenondersteuningsteams en projectmanagementteams respectievelijk met Salesforce en Jira werken, kunt u door de twee platforms te integreren het beste uit beide halen.

Salesforce-Jira-integratie verbetert de samenwerking en vergroot de zichtbaarheid door één enkel overzicht van klantgegevens en workflows te presenteren aan alle ondersteunings- en ontwikkelingsteams.

Stimuleer de efficiëntie op de werkplek met Salesforce-Jira-integratie (1)

Naadloze samenwerking en verbeterde efficiëntie: onderzoek naar de voordelen van Salesforce-Jira-integratie

Hier zijn enkele voordelen van Salesforce-Jira-integratie:

1. Betere informatiesynchronisatie

Krijg in realtime, bidirectioneel en automatisch toegang tot gesynchroniseerde informatie, zodat teams beter kunnen samenwerken. Dankzij de verbeterde informatiesynchronisatie hoeven teams niet tussen meerdere platforms te schakelen om toegang te krijgen tot gegevens.

2. Gestroomlijnde workflow tussen teams

Stroomlijn de communicatie en verminder het aantal fouten tussen klantenondersteuning en ontwikkelingsteams door één enkel overzicht van klantgegevens te bieden. Dit betekent dat beide teams in realtime toegang hebben tot dezelfde informatie, waardoor ze effectiever kunnen samenwerken en klantproblemen sneller kunnen oplossen.

3. Verbeterde zichtbaarheid

Geef de klantenondersteuningsteams toegang tot projectupdates, volg de voortgang van de ontwikkeling en verkrijg rechtstreeks binnen Salesforce inzicht in klantproblemen. Geef de klantvertegenwoordigers de mogelijkheid om nauwkeurigere en beter geïnformeerde klantondersteuning te bieden.

4. Efficiënte probleemoplossing

Klantondersteuningsaanvragen en gerapporteerde problemen in Salesforce kunnen automatisch als tickets of taken met Jira worden gesynchroniseerd. De ontwikkelingsteams kunnen deze problemen snel aanpakken, taken toewijzen aan teamleden en hun voortgang binnen Jira volgen.

5. Realtime samenwerking

Faciliteer realtime samenwerking tussen verkoop- en ontwikkelingsteams. Dankzij de integratie kunnen teams informatie, updates en feedback naadloos delen, zodat alle belanghebbenden op één lijn zitten.

Het minimaliseert miscommunicatie, versnelt de besluitvorming en bevordert een efficiëntere werkomgeving.

6. Gegevensconsistentie

Zorg voor consistente en actuele gegevens op beide platforms. Wijzigingen die in het ene systeem worden aangebracht, worden automatisch weerspiegeld in het andere, waardoor gegevensverschillen worden verminderd en nauwkeurige rapportage en analyses worden gegarandeerd. Deze dataconsistentie leidt tot betere besluitvorming en helpt bij het identificeren van trends, patronen en kansen.

7. Verbeterde rapportage en analyse

Maak gebruik van de rapportage- en analysemogelijkheden van zowel Salesforce als Jira gecombineerd. Het maakt uitgebreide rapportage mogelijk over verkoopactiviteiten, klantproblemen, projectvoortgang en prestatiestatistieken. Deze holistische visie helpt het management inzichten te verkrijgen, verbeterpunten te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen.

8. Maatwerk en automatisering

Creëer aangepaste workflows, automatiseer processen en activeer acties op basis van specifieke gebeurtenissen of criteria. Deze mogelijkheid helpt bij het stroomlijnen van activiteiten, het verminderen van handmatige inspanningen en het verbeteren van de algehele efficiëntie.

Eén platform, één weergave, één doel: Salesforce Clouds integreren met Jira-producten

1. Integratie van Salesforce Service Cloud en Jira

Integratie van Salesforce Service Cloud met Jiraverbetert de klantenondersteuning, probleemoplossing en samenwerking.

Laten we eens kijken naar enkele unieke gebruiksscenario’s van Salesforce-Jira-integratie.

Casebeheer en escalatie:Wanneer een klantondersteuningsaanvraag wordt geregistreerd in Salesforce Service Cloud, kunt u automatisch een bijbehorend probleem of ticket aanmaken in Jira. Dit zorgt ervoor dat de ondersteunings- en ontwikkelingsteams op één lijn liggen, wat efficiënt casemanagement mogelijk maakt.

Als de supportaanvraag escalatie naar het ontwikkelteam vereist, kan deze naadloos worden overgedragen naar Jira, waar deze kan worden gevolgd, geprioriteerd en opgelost.

Bugtracking en oplossing:Wanneer een klant een bug of softwareprobleem meldt, kan vanuit de Salesforce Service Cloud-case automatisch een bugticket worden aangemaakt in Jira.

Het ontwikkelingsteam kan de bug vervolgens binnen Jira volgen en oplossen, waardoor een gestroomlijnd proces voor het volgen en oplossen van bugs ontstaat.

Dit zorgt ervoor dat alle relevante informatie uit de klantcase wordt vastgelegd in Jira, wat effectieve samenwerking en snellere probleemoplossing mogelijk maakt.

Functieverzoeken en productverbeteringen:Als een klant een functieverzoek indient of productverbeteringen voorstelt in Salesforce Service Cloud, kan de integratie een overeenkomstige taak of probleem creëren in Jira.

Hierdoor kunnen de productmanagement- en ontwikkelingsteams de implementatie van deze verzoeken beoordelen, prioriteren en plannen.

Samenwerking tussen ondersteunings- en ontwikkelingsteams:Salesforce Service Cloud-Jira-integratie bevordert de samenwerking tussen ondersteunings- en ontwikkelingsteams.

Ondersteuningsagenten hebben rechtstreeks vanuit Salesforce toegang tot realtime updates over de status van problemen of tickets in Jira.

Ze kunnen klanten voorzien van nauwkeurige informatie over de voortgang van hun gemelde problemen en feedback of updates van klanten doorgeven aan het ontwikkelingsteam.

Deze samenwerking verbetert de communicatie, verkort de responstijden en verbetert de klantenondersteuning.

Kennisbank en documentatie:De integratie maakt de synchronisatie van kennisbankartikelen en documentatie tussen Salesforce Service Cloud en Jira mogelijk.

Wanneer nieuwe artikelen of documentatie op het ene platform worden gemaakt of bijgewerkt, kunnen deze automatisch op het andere worden weergegeven.

Deze integratie zorgt ervoor dat ondersteuningsagenten toegang hebben tot de nieuwste informatie, waardoor de kans kleiner wordt dat er verouderde of onjuiste ondersteuning wordt geboden.

Het stelt het ontwikkelingsteam ook in staat om up-to-date documentatie en kennisbronnen bij te houden voor voortdurende productverbeteringen.

Rapportage en analyse:Door Salesforce Service Cloud te integreren met Jira kunnen organisaties beschikken over uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden.

Gegevens uit klantcases, het volgen van problemen, oplossingstijden en andere statistieken kunnen worden geconsolideerd en geanalyseerd om trends, prestatieverschillen en gebieden voor verbetering te identificeren.

Hierdoor kan het management datagedreven beslissingen nemen en de effectiviteit van ondersteunende processen en ontwikkelingsinspanningen meten.

2. Salesforce Sales Cloud integreren met Jira

De integratie van Salesforce Sales Cloud met Jira stroomlijnt de verkoop- en ontwikkelingsprocessen en verbetert de samenwerking tussen verkoop- en ontwikkelingsteams.

Hier zijn enkele veelvoorkomende gebruiksscenario's voor de integratie van Salesforce Sales Cloud met Jira:

Bug- en probleemtracking:Salesforce Sales Cloud kan worden geïntegreerd met Jira om naadloos volgen van door klanten gerapporteerde bugs en problemen mogelijk te maken.

Verkoopvertegenwoordigers kunnen feedback van klanten rechtstreeks in Jira registreren, nieuwe problemen creëren of deze aan bestaande problemen koppelen.

Dit zorgt ervoor dat de ontwikkelingsteams inzicht hebben in door de klant gerapporteerde problemen en deze efficiënt kunnen prioriteren en aanpakken.

Mogelijkheid tot projectoverdracht:Wanneer een verkoopkans een bepaald stadium bereikt in Salesforce Sales Cloud, zoals ‘Gesloten-gewonnen’, kan dit de creatie van een nieuw project in Jira activeren.

Dit zorgt voor een soepele overdracht van de verkoop naar het ontwikkelingsteam en voorziet hen van alle benodigde informatie om aan het project te gaan werken zonder handmatige gegevensinvoer of communicatielacunes.

Bidirectionele gegevenssynchronisatie:Integratie tussen Salesforce Sales Cloud en Jira kan bidirectionele gegevenssynchronisatie vergemakkelijken.

Wanneer een verkoopvertegenwoordiger bijvoorbeeld de status van een opportunity in Salesforce bijwerkt, kan de bijbehorende projectstatus in Jira automatisch worden bijgewerkt.

Deze realtime gegevenssynchronisatie zorgt ervoor dat beide teams op één lijn zitten en over de meest actuele informatie beschikken.

Samenwerking op het gebied van klantenondersteuning:Door Salesforce Sales Cloud te integreren met Jira kunnen klantenondersteuningscases worden gekoppeld aan gerelateerde verkoopkansen of projecten.

Dankzij deze verbinding kunnen verkoop- en ontwikkelingsteams effectief samenwerken bij het aanpakken van klantproblemen.

Ondersteuningsagenten kunnen updates geven over de voortgang van het oplossen van een probleem, en de informatie kan worden gedeeld met het verkoopteam om de klant op de hoogte te houden.

Rapportage en analyse:Integratie tussen Salesforce Sales Cloud en Jira maakt geconsolideerde rapportage en analyse van alle verkoop- en ontwikkelingsactiviteiten mogelijk.

Gegevens uit beide systemen kunnen worden gecombineerd om inzicht te krijgen in belangrijke statistieken zoals verkooppijplijn, projectprestaties en klanttevredenheid.

Dit biedt een holistisch beeld van de levenscyclus van de klant en helpt bij het identificeren van gebieden voor verbetering en optimalisatie.

Automatisering van de workflow:Dankzij de integratie kunt u verschillende workflows en processen tussen Salesforce Sales Cloud en Jira automatiseren.

Zo kun je bijvoorbeeld het aanmaken van Jira issues automatiseren op basis van specifieke acties of triggers in Salesforce, of Salesforce-records automatisch updaten wanneer bepaalde events plaatsvinden in Jira.

Dit minimaliseert handmatige inspanningen, vermindert fouten en verbetert de algehele efficiëntie.

3. Salesforce Experience Cloud integreren met Jira

Kaartverkoop voor klantenondersteuning:Integratie tussen Salesforce Experience Cloud en Jira maakt een soepele stroom van klantenondersteuningstickets mogelijk.

Wanneer klanten ondersteuningsverzoeken indienen via de Experience Cloud, kan de integratie automatisch Jira-problemen of -taken creëren voor het ondersteuningsteam.

Dit zorgt ervoor dat klantproblemen efficiënt worden gevolgd en aangepakt binnen de ontwikkelings- en ondersteuningsteams.

Agile projectmanagement:Door Salesforce Experience Cloud met Jira te integreren, kunnen projectmanagementteams gebruikmaken van de krachtige, flexibele projectmanagementmogelijkheden van Jira.

Ze kunnen Jira-projecten rechtstreeks vanuit de Experience Cloud maken en beheren, zodat belanghebbenden de projectstatus kunnen bekijken, de voortgang kunnen volgen en aan taken kunnen samenwerken. Dit bevordert de transparantie en maakt een efficiënte projectoplevering mogelijk.

Selfservice-kennisbank:Salesforce Experience Cloud kan worden geïntegreerd met Jira om een ​​uitgebreide selfservice-kennisbank te bieden.

Dankzij de integratie kunnen Jira’s documentatie en artikelen binnen de Experience Cloud worden weergegeven, waardoor klanten relevante en actuele informatie krijgen.

Klanten hebben toegang tot de kennisbank om antwoorden op veelgestelde vragen te vinden of problemen op te lossen, waardoor het aantal ondersteuningsaanvragen afneemt en de klanttevredenheid toeneemt.

Feedback en functieverzoeken:Integratie tussen Salesforce Experience Cloud en Jira maakt een naadloze stroom van klantfeedback en functieverzoeken mogelijk.

Klanten kunnen rechtstreeks via de Experience Cloud feedback geven en de integratie kan automatisch Jira-problemen creëren.

Dit zorgt ervoor dat feedback van klanten wordt vastgelegd, geprioriteerd en opgenomen in de productroadmap of ontwikkelingsachterstand.

Releasebeheer:Integratie van Salesforce Experience Cloud en Jira kan releasebeheerprocessen vergemakkelijken.

Wanneer een release of update gepland is, kunnen projectmanagers via de Experience Cloud release-opmerkingen, bekende problemen en geplande downtime aan klanten communiceren.

Klanten hebben toegang tot deze informatie, blijven op de hoogte van aankomende wijzigingen, geven feedback of melden problemen.

Dit bevordert de transparantie en vermindert de verwarring bij klanten tijdens releasecycli.

Bidirectionele gegevenssynchronisatie:De integratie maakt bidirectionele synchronisatie van gegevens tussen Salesforce Experience Cloud en Jira mogelijk.

Klantgegevens of accountinformatie uit Salesforce kunnen bijvoorbeeld automatisch worden gesynchroniseerd met Jira, waardoor ondersteuningsagenten of projectmanagers een volledig beeld van de klant krijgen bij het afhandelen van tickets of projecten.

Dit zorgt ervoor dat klantinformatie up-to-date en direct beschikbaar is in alle systemen.

Salesforce en Jira integreren met een oplossing op maat

Sinergify is een maatwerkoplossing van Grazitti waarmee je de kracht van Salesforce en Jira kunt combineren en kunt loskomen van de silo-communicatie binnen teams.

Met de oplossing kunt u alle standaard en aangepaste Salesforce-objecten naadloos integreren met Jira-producten zoals Core, Ops, Software en Service Desk.

Belangrijkste kenmerken van Sinergify

 • Synchronisatie van meerdere objecten
 • Meertalige ondersteuning
 • Meerdere Jira-koppelingen
 • Jira-plug-in
 • Bidirectionele synchronisatie

Gebruiksvoorbeelden van de integratie: samenwerking bevorderen tussen klantenondersteuning en productmanagementteams

1. Voor ondersteuningsteams

 • Jira-problemen maken en beheren

Wanneer de supportteams hulp van het productteam nodig hebben om een ​​klantcase op te lossen, kunnen ze de case escaleren als een Jira-probleem. Ze kunnen eenvoudig een Jira-probleem aanmaken, koppelen/ontkoppelen, bijwerken, volgen en klonen zonder Salesforce te hoeven verlaten.

 • Bijlagen en opmerkingen verzenden

Voor een snelle oplossing van de zaak kunnen ondersteuningsagenten bijlagen en opmerkingen delen met de productteams voor meer duidelijkheid.

 • Zoeken naar een Jira-probleem tijdens het escaleren van een case

Uw ondersteuningsagenten kunnen naar vergelijkbare problemen zoeken voordat ze een nieuw probleem maken. Als er vergelijkbare problemen zijn die niet zijn opgelost, kunt u hiernaar linken. Als er vergelijkbare problemen zijn die zijn opgelost, kunt u de informatie gebruiken om cases sneller af te sluiten.

 • Totale controle over opmerkingen

Met de connector kunnen beheerders beslissen welke opmerkingen openbaar moeten worden gemaakt en welke verborgen moeten blijven.

2. Voor engineering- en productteams

 • Nieuwe cases koppelen aan bestaande Jira-problemen met behulp van het casenummer

Als uw engineeringteam een ​​nieuwe case ontvangt die vergelijkbaar is met een van de bestaande Jira-issues, kunnen ze die case eenvoudig aan dat Jira-issue koppelen met behulp van het Salesforce-casenummer.

 • Reageer/reageer op geëscaleerde problemen

Laat uw technische mensen rechtstreeks vanuit Jira en met slechts een paar klikken reageren op geëscaleerde cases.

 • Geef ondersteuningsproblemen beter prioriteit

Zorg ervoor dat ondersteuningsmedewerkers de prioriteit van de case (laag, gemiddeld en hoog) kunnen markeren terwijl ze een Jira-probleem creëren. Zo kan het technische team de problemen beter prioriteren.

 • Toegang tot stem van de klant

Voice of the Customer (VoC), of simpelweg de feedback van klanten, wordt opgeslagen in de supporttool. Sinergify geeft het productteam daar toegang toe en kan de functies/producten bouwen waar klanten dol op zouden zijn.

Hoe Sinergify u kan helpen Salesforce en Jira in slechts een paar klikken te integreren

Stap 1:Log in op uw Salesforce-account

Stap 2:Klik op het pictogram 'App Launcher' boven het zoekvak 'Snel zoeken'

Stap 3:Klik op de optie ‘Alles weergeven’ onder App Launcher. Er verschijnt een nieuwe pagina met alle applicaties.

Stap 4:Klik op de knop ‘Bezoek AppExchange’ uiterst rechts op de pagina ‘Alle apps’.

Stap 5:Zoek ‘Sinergify’ in de AppExchange.

Stap 6:Klik op de knop ‘Nu downloaden’.

Stap 7:Nadat u op de knop ‘Nu downloaden’ hebt geklikt, wordt een nieuwe pagina geopend met daarin de bevestigingsgegevens. Selecteer het selectievakje op de bevestigingspagina nadat u de details heeft gelezen en klik ten slotte op de knop Bevestigen en installeren.

Stap 8:Geef het exemplaar op waar de toepassing moet worden geïnstalleerd.

Stap 9:Specificeer de gebruikers voor wie Sinergify geïnstalleerd moet worden en klik op ‘Installeren’.

Stap 10:Het kan enige tijd duren om de applicatie te installeren. Gebruikers worden via e-mail op de hoogte gesteld zodra de applicatie in het systeem is geïnstalleerd.

Stap 11:Binnen korte tijd na installatie verschijnt de applicatie in de App Launcher.

Afsluiten

Salesforce-Jira-integratie kan de manier waarop uw ondersteuningsteams en productteams met elkaar samenwerken echt transformeren.

Een betere samenwerking leidt tot betere en efficiëntere processen en dus tot tevreden klanten.

SinergieMet een Salesforce-Jira connector kunt u het maximale uit zowel Salesforce als Jira halen door effectieve integratie van de twee platforms.

Wilt u een betere organisatorische samenwerking bevorderen?Praat tegen ons!

Bij Grazitti begrijpen we het belang van het bevorderen van samenwerking tussen meerdere platforms.

Begin uw reis vandaag nog!

Wilt u meer weten, schrijf ons dan[e-mail beveiligd]en onze productexperts zullen het vanaf daar overnemen.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 09/25/2023

Views: 6509

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.